Termine AiF

12.05.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 2 (GAG 2) (intern)

Reinbek

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

26.05.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 5 (GAG 5) (intern)

Wiesbaden

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

28.05.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 3 (GAG 3) (intern)

Aachen

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke


E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

18.06.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 6 (GAG 6) (intern)

Friedrichshafen

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

23.06.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 1 (GAG 1) (intern)

Dresden

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de