Termine AiF

09.05.2019

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 7 (GAG 7) (intern)

Dresden

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

14.05.2019

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 2 (GAG 2) (intern)

Aachen

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

22.05.2019

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 5 (GAG 5) (intern)

Treuen

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

05.06.2019

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 3 (GAG 3) (intern)

München

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

25.06.2019

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 4 (GAG 4) (intern)

Braunschweig/Wolfsburg

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de