Termine AiF

18.06.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 6 (GAG 6) (intern)

Friedrichshafen

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

23.06.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 1 (GAG 1) (intern)

Dresden

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

24.06.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 7 (GAG 7) (intern)

Dresden

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

30.06.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 4 (GAG 4) (intern)

Chemnitz

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de

 

04.11.2020

Industrielle Gemeinschaftsforschung - Sitzung der Gutachtergruppe 7 (GAG 7) (intern)

Paderborn

Ansprechpartner:  Dr. Barbara Barunke

+ 49 221 37680-320
E-Mail: barbara.barunke(at)aif.de